Surf Laundry Bar & Powder

Preskong bango. Linis na tumatagal

Company Name: Surf

Nakatutok kami sa paglikha ng de-kalidad na mababangong produkto upang mapagaan ang bawat oras niyo’t masiyahan araw-araw. Hayaang dalhin kayo ng halimuyak ng Surf fragrances mula sa bigat ng gawaing pambahay papunta sa isang kagalak-galak na lugar. Sa Surf, ‘di lang lilinis at puputi at nilabhan, magiging kaaya-aya at napakabango pa nito!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *